شرکت پیشگام آوای اطمینان

پـــــــــیشگامـ تریــــــــــــد

09128582740

حسابداری واردات

واردات به معنی ورود کالا از کشوری به قلمرو گمرکی کشوری دیگر است که باید دراین بین ارز بین دو کشور تبادل گردد. وارد کننده کالا شخصی حقیقی یا حقوقی است که باتوجه به کالای مورد نیاز ومصرف کشور وبا توجه به قانون ومقررات کشور خود و کشور فروشنده مجوز لازم راجهت واردات کسب می نماید. برای واردات کالا نیازبه کارت بازرگانی ، کد اقتصادی ، و یا پروانه بهره برداری است . کارت بازرگانی سندی است که اشخاص حقیقی ویا حقوقی بوسیله آن میتوانند اقدام به واردات یا صادرات کالا نمایند این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران صادر ودر شرایطی که قسمت صدور کارت آن را تایید کند فعال خواهد بود .

کالاهای تجاری کالاهایی هستند که به تشخیص گمرک برای فروش وارد شده چه بر روی آن کالا تغییراتی رخ دهد ویا به همان شکل اولیه به فروش برسد.

بازرگانی خارجی شامل پنج نوع واردات میشود :

واردات قطعی

حسابداری شرکت درقسمت پرداخت قیمت کالا برای بهره برداری کالای وارداتی میتواند روشهای مختلفی رادر پیش گیرد ازجمله :

  • واردات ازمحل ارز خریداری شده ازسیستم بانکی جهت گشایش اعتبار
  • واردات با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار
  • واردات درمقابل صادرات ازمحل پروانه صادراتی به نام شخص صادرکننده (غیرقابل واگذاری)
  • واردات درمقابل صادرات با ارائه پروانه صادراتی به نام شخص صادرکننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی (حق واگذاری به غیر برای یکبار وجود دارد.)
  • واردات بصورت بدون انتقال ارز ازمحل سرمایه گذاری خارجی پس ازتائید وزارت امور اقتصادی ودارائی
  • واردات به صورت بدون انتقال ارز ازمحل فهرست اقلام مجاز اعلام شده.
  • واردات به صورت بدون انتقال ارز ازمحل مصوبات کمیسیون ۴ نفره مستقر در وزارت بازرگانی

واردات موقت

دربرخی شرایط بعضی ازکالاها با اهداف خاصی بطور موقت وارد کشور شده وپس از رسیدن به هدف مورد نظر ازکشور خارج خواهند شد مانند دوربینهای فیلمبرداری هوایی و یا کالاهایی که بابت شرکت در نمایشگاه های بین المللی هستند ویا برای تعمیر وتکمیل وارد میشوند ویا طبق قراردادهای گمرکی بین المللی موقتا وارد کشور میشوند.

کالاهای مرجوعی :

کالاهایی هستند که وارد کشور شده وبنا به دلایلی خاص برگردانده میشوند یعنی براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به‌ فروش نرسيده است مي‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.

ترانزیت خارجی

این دسته جزو واردات محصوب نمیشوند. این نوع واردات به منظور عبور ازخاک یک کشور است به عبارتی ازمحدوده مرزی یک کشور وارد شده وسپس ازمحدوده دیگر مرزی همان کشور خارج خواهد شد .

ترانزیت داخلی

براساس این روش کالای گمرک نشده ازگمرک خانه ای مجازبه گمرک خانه دیگری انتقال می یابد . برای حسابداران شرکت ها ویا شرکت حسابداری درواردات کالا ازمهمترین موارد ، تغییرات ﻗﻴﻤﺖﺟﻬﺎﻧﻲ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ارز وﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ خواهد بود.

حسابداران شرکت ها ویا شرکت حسابداری با کمک وارد کنندگان قیمت کالاهای وارداتی رابدست می آورند که ممکن است با مشکلاتی نیز مواجه خواهند بود .

محاسبه قیمت تمام شده جهت ثبت رسید واردات کالا

حسابداری واردات در حسابداران شرکت ها و یا شرکت حسابداری برای ثبت نمودن خرید کالا در واردات به دو روش انجام میدهند در روش اول که بصورت قطعی است ، زمانی است که هزینه هاو پرداخت ها تا قبل از ورود کالا به انبار و ثبت خرید انجام شود، ولی اگر بخشی ازهزینه ها وپرداخت ها پس از ورود کالا شده باشد از روش نرخ جذبی استفاده میشود

ثبت های حسابداری واردات کالا

ثبت های حسابداری واردات کالا در شرکت حسابداری و یا حسابداران شرکتها: کلیه پرداخت ها رادر حسابها ثبت نموده وهمچنین میتوانند بعد از اینکه کالا وارد انبار شد خرید رابستانکار شرکت تامین کتتده درج کرده وحسابهای زیر مجموعه ئ شماره پروفرما را به حساب بدهکار شرکت تامین کننده ببندند ویا اینکه خرید را به بستانکار حساب خرید بسته و هزینه را به قسمت تمام شده ببرند.

مدارک مورد نیاز برای تسریع روند مالیاتی

در بحث حسابداری واردات برای سرعت بخشیدن به روند مالیاتی میتوانند با تهیه پیش فاکتور ، فاکتور ، بارنامه ، برگ سبز گمرکی ، تصویر تمام مخارج گمرکی وحمل و نقل و غیره. خلاصه ای از گزارش شماره برگ سبز،تاریخ برگ سبز، شماره کوتاژ، شماره ارزیابی، مبلغ ارز، نرخ تبدیل ، ریز هزینه ها وقیمت و نرخ ریالی هر واحد کالا تهیه کرد .

بهای‌ تمام‌ شده‌ موجودی‌ مواد و کالا از موارد زیر تشکیل میشود:

بهای تمام شده موجودی مواد ، مخارجی هستند که برای مخارج خرید ، مخارج تبدیل و سایر مخارجی که برای رسیدن به مکان مورد نظر انجام میشود. مخارج خرید به هزینه خرید و کلیه عوارض حقوقی و گمرکی گفته میشود.

amir mohebi وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *